| O FIRMIE | TECHNOLOGIE | POMOC | KONTAKT |

O FIRMIE

 

 !!! UWAGA !!!


Z dniem 1. września 2019 roku, siedziba MAKIO SYSTEM została przeniesiona. 
Nowy adres: Leszno, ul. Prochownia 8/5 (ciąg sklepów).

Jednocześnie prosimy o aktualizację danych adresowych w Państwa bazach adresowych.

_____________________________________________________________________________________

Aktualności

2019.03.09
Z przyjemnością informujemy, że na kolejny rok odnowiliśmy certyfikat:
Microsoft AEP - Autoryzowany Edukacyjny Partner. ZOBACZ.

Uruchomiliśmy pomoc zdalną. W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy kliknąć TUTAJ.
_____________________________________________________________________________________

O firmie

Działając na rynku zaawansowanych technologii informatycznych rozumiemy, jak ważne jest wsparcie sprzedaży pomocą techniczną. Naszym klientom oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie, w ramach której dokonujemy między innymi:

 • aktualizacji oprogramowania systemowego i serwerowego,
 • archiwizację kluczowych danych,
 • okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej.

W celu stworzenia optymalnych warunków współpracy z klientem pracujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa określa szczegółowo zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, pozwala określić stałe koszty związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i niezawodnym działaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.
W naszej ofercie znajduje się także realizacja okablowania sieci teleinformatycznych.
Ciągły rozwój naszej firmy jest możliwy dzięki kadrze, stale doskonalącej poziom wiedzy i umiejętności
w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Wiemy, jak szybko technologie informatyczne podlegają zmianom i jak ważne są sprawne systemy informatyczne w działaniu każdej firmy. Dlatego też, proponujemy koncepcję outsourcingu IT, czyli powierzenia nam realizacji całości zadań, funkcji i procesów związanych z technologią informatyczną.
Zastosowanie tej metody przynosi w praktyce wymierne korzyści, takie jak:

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, które dzięki warunkom określonym w umowie
  są stabilne i przewidywalne,
 • ciągły dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań bez potrzeby ponoszenia nakładów
  na szkolenie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu informatycznego,
 • profesjonalna obsługa i doradztwo nie tylko w zapewnieniu bieżącego sprawnego
  działania systemu informatycznego, ale także z myślą o długofalowym rozwoju.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół
MAKIO SYSTEM

 
 

Microsoft AER 
banner3

Panorama Firm