O firmie

 

Ważny komunikat dotyczący zakończenia wsparcia przez Microsoft, systemów Windows Server 2003.
Kliknij i koniecznie przeczytaj!!!

 

Z przyjemnością informujemy, że na kolejny rok odnowiliśmy certyfikat:
Microsoft AER - Autoryzowany Odsprzedawca Produktów Edukacyjnych. ZOBACZ.

Uruchomiliśmy pomoc zdalną. W celu zapoznania się ze szczegółami prosimy kliknąć TUTAJ.

Działając na rynku zaawansowanych technologii informatycznych rozumiemy, jak ważne jest wsparcie sprzedaży pomocą techniczną. Naszym klientom oferujemy opiekę serwisową nad całością systemu informatycznego w firmie, w ramach której dokonujemy między innymi:
 • aktualizacji oprogramowania systemowego i serwerowego,
 • archiwizację kluczowych danych,
 • okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego oraz sieci teleinformatycznej.

W celu stworzenia optymalnych warunków współpracy z klientem pracujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa określa szczegółowo zakres i częstotliwość wykonywanych czynności, pozwala określić stałe koszty związane z utrzymaniem, bezpieczeństwem i niezawodnym działaniem infrastruktury informatycznej przedsiębiorstwa.
W naszej ofercie znajduje się także realizacja okablowania sieci teleinformatycznych.
Ciągły rozwój naszej firmy jest możliwy dzięki kadrze, stale doskonalącej poziom wiedzy i umiejętności
w tej dynamicznie zmieniającej się branży. Wiemy, jak szybko technologie informatyczne podlegają zmianom i jak ważne są sprawne systemy informatyczne w działaniu każdej firmy. Dlatego też proponujemy koncepcję outsourcingu IT, czyli powierzenia nam realizacji całości zadań, funkcji
i procesów związanych z technologią informatyczną. Zastosowanie tej metody przynosi w praktyce wymierne korzyści, takie jak:

 • redukcja i kontrola kosztów operacyjnych, które dzięki warunkom określonym w umowie
  są stabilne i przewidywalne,
 • ciągły dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań bez potrzeby ponoszenia nakładów
  na szkolenie i utrzymanie wykwalifikowanego personelu informatycznego,
 • profesjonalna obsługa i doradztwo nie tylko w zapewnieniu bieżącego sprawnego
  działania systemu informatycznego, ale także z myślą o długofalowym rozwoju.

Zapraszamy do współpracy.

Zespół
MAKIO SYSTEM

 

Microsoft AER 
Panorama Firm